Tag: kieł dzika

kiełdzik

“dawniej do polerowania pozłoty na obrazach używano kiełdzika”