broszka z żuchwy kuny. jedna z moich pierwszych prac w kości. żuchwę znalazłam na plenerze artystycznym w dolinie będkowskiej w 2008 roku.