wisior

wisior z 2 jeżowców znalezionych na portugalskim wybrzeżu.

2011

jeżowce przed obróbką

jeżowce jeszcze przed obróbką.