świąteczną gwiazdkę utworzył kalejdoskop z żuchw dzików.