łańcuch z poroża jelenia, który powstał w sart.

2018