tak blisko od “ostensorium” do “ossuarium”…

czaszka łosia, czaszka jelenia, lakierowany mosiądz, 24k złoto płatkowe.

2019